Ngân hàng TMCP Phương Đông thông báo mời thầu

.

Tên Gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng công trình

Công trình:  Nhà ở CBNV OCB Chi nhánh Đồng Nai tại địa chỉ 442 - 444 Phạm Văn Thuận, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô: 01 hầm + 07 tầng nổi

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Nguồn vốn: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Đồng Nai

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

Địa chỉ nhận hồ sơ thầu: Trung tâm Hành chính Quản trị OCB. Tầng 1, Số 2 – 4 – 6 Đoàn Như Hài, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Email: [email protected]

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 28/5/2019

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 28/5/2019

Trân trọng thông báo.

Nguồn: diaoc.nld.com.vn