Bảy sai lầm cần tránh trong đàm phán kinh doanh

Bảy sai lầm cần tránh trong đàm phán kinh doanh

Đàm phán là một hoạt động sống còn của doanh nghiệp, song việc này chưa thực sự được các doanh nghiệp chú tâm. Dưới đây là 7 sai lầm cơ bản trong đàm phán mà các doanh nghiệp dễ mắc phải.