VinID mua lại ví điện tử MonPay

VinID mua lại ví điện tử MonPay

Những lãnh đạo chủ chốt của VinID đã xuất hiện trong Hội đồng quản trị People Care - đơn vị chủ quản của MonPay - từ cuối năm 2018.